Aqua Comfort, gevestigd aan:

de Jager 5
7609 JS  Almelo,
is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Deze privacyverklaring is opgesteld onder de Europese wet AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) van 25 mei 2018, en hoort bij de Gebruikersovereenkomst en de Verwerkersovereenkomst.

Contactgegevens:

https://www.waterontharder-aquacomfort.nl
de Jager 5
7609 JS  Almelo
tel.: +31 6 51 06 57 37
Karst Rodenstein is de Functionaris Gegevensbescherming van Aqua Comfort.
Hij is te bereiken via k.rodenstein@aquacomfort.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Aqua Comfort verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via k.rodenstein@aquacomfort.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

Aqua Comfort verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling
– Verzenden van nieuws over uw aangeschaft product, verzenden van Kerstpost
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Om goederen en diensten bij u af te leveren

 

Geautomatiseerde besluitvorming:

Aqua Comfort neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen “geen” besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Aqua Comfort) tussen zit. Aqua Comfort gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • Desktop PC op basis van Windows 10 voorzien van firewall en virusscanner
 • Uw gegevens worden verwerkt met het programma “Boekhouden totaal”
 • Extern backup (full en incremental)

 

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard:

Aqua Comfort bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:

Voor- en achternaam  > 30 jaar of zolang u klant bent bij Aqua Comfort > Wij moeten u kunnen bereiken om de afgesproken dienstverlening te kunnen uitvoeren

Adresgegevens  > 30 jaar of zolang u klant bent bij Aqua Comfort > Wij moeten u kunnen bereiken om de afgesproken dienstverlening te kunnen uitvoeren

Telefoonnummer > 30 jaar of zolang u klant bent bij Aqua Comfort > Wij moeten u kunnen bereiken om de afgesproken dienstverlening te kunnen uitvoeren

E-mailadres > 30 jaar of zolang u klant bent bij Aqua Comfort > Wij moeten u kunnen bereiken om de afgesproken dienstverlening te kunnen uitvoeren

 

Delen van persoonsgegevens met derden:

Aqua Comfort verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

 • Wat zijn cookies?
  Een cookie is een klein bestandje dat bij elk bezoek aan een website door uw browser (zoals Internet Explorer, Safari, Firefox, Chrome) op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. De cookie laat toe dat uw browser vervolgens wordt herkend bij herhaald bezoek aan een website. Het gebruik van cookies is van groot belang voor het goed laten draaien van de website, maar ook cookies waarvan u niet direct het effect ziet (zoals Google Analytics) zijn zeer belangrijk. Zonder anonieme input van bezoekers hebben wij geen beeld van het gebruik van de website en hoe we de website kunnen verbeteren.
 • Cookiewetgeving
  Sinds 5 juni 2012 moeten op grond van de Telecommunicatiewet websites u informeren als zij cookies willen plaatsen die bijvoorbeeld uw persoonlijke surfgedrag bijhouden. Zij mogen deze alleen plaatsen als u hiervoor toestemming geeft. Websites hebben uw toestemming niet nodig voor cookies die noodzakelijk zijn om een dienst of webshop te laten functioneren. Dit zijn bijvoorbeeld bestanden die bijhouden wat u in uw virtuele winkelwagentje heeft.
 • Welke cookies gebruikt deze site?
  De cookies die worden gebruikt in deze website zijn onder te verdelen in de volgende categorieën:
 • * Strikt noodzakelijke cookies
  Dit zijn cookies die nodig zijn om de website goed te kunnen laten functioneren en worden automatisch ingeschakeld als u de website bezoekt. Wanneer u bijvoorbeeld kiest om de melding over cookies niet meer te tonen wordt dit opgeslagen, dit is een strikt noodzakelijke cookies. Voor deze cookies hoeft u geen toestemming te geven.
 • * Functionele cookies
  Deze cookies worden geplaatst om de toepassing van websites van derden mogelijk te maken. Zoals YouTube en Google Maps.

– YouTube gebruikt cookies om gegevens te verzamelen. Een cookie bevat informatie over de computer waarmee een video bekeken wordt, of over de gebruiker die deze bekijkt. YouTube gebruikt de verzamelde gegevens om ervoor te zorgen dat videostatistieken kloppen, fraude wordt voorkomen en de site-ervaring wordt verbeterd.

– Google Maps plaatst geografische kaarten op de websites. Ook kunnen hiermee routebeschrijvingen worden gemaakt. Bij het gebruik van Google Maps worden verschillende cookies gezet, om voorkeuren op te slaan zoals bijvoorbeeld om het zoom-niveau te onthouden en statistieken met betrekking tot het gebruik op te slaan.

 • * Statistieken
  Om de website te kunnen verbeteren gebruiken we Google Analytics. Dit is een dienst van een bedrijf dat ons in staat stelt bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken. De gegevens die wij krijgen zijn zoveel mogelijk geanonimiseerd. De gemeente gebruikt de gegevens alleen om de website te verbeteren. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. Google kan gegevens aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.
 • In- en uitschakelen van cookies en verwijderen daarvan
  Wilt u niet dat wij cookies op uw computer plaatsen? U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het volgende gebruik van de website geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat geen volledig gebruik kan worden gemaakt van alle mogelijkheden van de website. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser:
  Internet Explorer
  Chrome
  Firefox
  Safari
 • Beveiliging
  Wij hebben zorgvuldige en passende maatregelen genomen om de systemen te beveiligen. Dit om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot de persoonlijke informatie of dat de persoonlijke informatie verloren gaat.
 • Vragen
  Heeft u vragen of opmerkingen over ons privacy- en cookiebeleid kunt u contact met ons opnemen. U vindt onze contactgegevens op de contactpagina.
 • Wijziging van Privacy- en cookieverklaring
  Deze website wordt regelmatig aangepast. Met het oog hierop is het mogelijk dat deze verklaring van tijd tot tijd wordt gewijzigd. Blijft u na publicatie van de wijzigingen gebruikmaken van onze dienste, dan aanvaardt u daarmee het gewijzigde beleid.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Aqua Comfort en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar k.rodenstein@aquacomfort.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Aqua Comfort wil u er tevens op wijzen dat als wij geen gehoor geven aan uw verzoek tot verwijdering, u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

Aqua Comfort neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze functionaris gegevensbescherming via k.rodenstein@aquacomfort.nl

Aquacomfort