Zorgen over kwaliteit

Waarom filteren? Is er dan iets mis met de waterkwaliteit van ons (drink)water?

Aan water kunt u met het blote oog niet zien wat erin zit. Toch is het van groot belang te weten hoe het is met de samenstelling van het water.

Microbiologische verontreinigingen, of vondsten van medicijnen in drinkwater komen helaas nog steeds voor, zelfs in Nederland. Eenvoudigweg vertrouwen op de kwaliteit van uw kraanwater biedt dus niet altijd genoeg bescherming. Voor een garantie op schoon en veilig drinkwater zult u zelf maatregelen moeten nemen: drinkwater zuiveren met een waterfilter. Alleen dan bent u verzekerd van de juiste waterkwaliteit!

Of misschien wilt u het wel helemaal niet weten en alleen maar genieten. Gelukkig kunt u rekenen op Aqua Comfort, of het nu gaat om drinkwater, proceswater, of zwembadwater. Met onze apparatuur komt er veilig water bij u uit de kraan.

 

Zorg over kwaliteit van bronnen voor drinkwater

De kwaliteit van de bronnen van drinkwater is deels onvoldoende, door toedoen van menselijk handelen. De helft van de grondwaterwinningen voldoet nu niet, net als de kwaliteit van het oppervlaktewater. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM.

De kwaliteit van het drinkwater in Nederland is van goede kwaliteit. In Nederland wordt 60 procent van het drinkwater uit grondwater geproduceerd en 40 procent uit oppervlaktewater. De kwaliteit van de helft van het grondwater voldoet niet, als gevolg van landbouw, rioleringen, industrie en oude bodemverontreinigingen.

Luister hier naar een reportage van de NPO Radio 1, KRO-NCRV:

 

Chemische stoffen

Het RIVM-onderzoek geeft aan dat het aantal chemische stoffen in het grondwater veel groter is dan reguliere monitorprogramma’s aangeven. Weliswaar vormen de gevonden concentraties geen gevaar voor de volksgezondheid, maar het is volgens de onderzoekers van het RIVM wel belangrijk dat de concentraties in de gaten worden gehouden.

 

Kwaliteit oppervlaktewater

Ook de kwaliteit van het oppervlaktewater voldoet niet. Dit heeft te maken met residuen van geneesmiddelen, insecticiden, biociden, cosmetica, brandvertragers en nanodeeltjes, die in het oppervlakwater terecht komen. Rioolwaterzuiveringsinstallaties kunnen deze stoffen nog niet goed verwijderen, waardoor ze in het milieu terecht komen en dus ook in bronnen van drinkwater. Drinkwaterbedrijven gebruiken steeds geavanceerdere zuiveringstechnieken om deze stoffen te verwijderen. De resterende, zeer lage concentraties vormen geen gevaar voor de volksgezondheid.

 

Medicijngebruik

De verandering in bevolkingssamenstelling zal tot meer medicijngebruik en tot meer emissies leiden. Het is dan ook van belang dat de kwaliteit van drinkwaterbronnen verbetert. Het RIVM beveelt daarom aan dat het milieubeleid een belangrijkere rol speelt in het ruimtelijke beleid. Meer controles op de omgeving van de drinkwaterbronnen zou een bijdrage kunnen leveren aan een betere kwaliteit van deze bronnen in ons land.  Bron: RIVM

Zie hier een Vara’s Nieuwsflits over medicijnresten in ons drinkwater:

Medicijnresten in drinkwater?

Oplossing
Aquacomfort